Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Červený Hrádek

Návštěv :
Celkem : 1093
Týden : 1
Dnes : 0
podrobnosti

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 15 čtenářů, z toho 1 do 15 let a půjčili si 443 knih. Proběhla revize knihovního fondu - 1. 218 kj. Do knihovny metodička nakoupila a zpracovala 7 nových knih. V knihovně se pravidelně schází Svaz žen. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Výměnné soubory si knihovnice odváží sama. V průběhu roku 1 výměnný soubor 70 knih v hodnotě 19. 338,- Kč.

 

2018 

Dodány 3 výměnné soubory - 151 knih v hodnotě 35. 461,- Kč. Zaregistrovalo se 15 čtenářů z toho 3 do 15 let a půjčilo si 485 knih. Proběhla aktualizace knihovního fondu a vyřadilo se 103 knih. Fond doplněn nákupem 6 dětských knih a převodem knih z Dačic tzv. konec monopolu - 37 dětských knih. Webové stránky shlédlo 27 návštěvníků. 

 

2017 

Nabídka fondu byla rozšířena o 125 knih ve dvou výměnných souborech v hodnotě 31. 174,- Kč.

Zaregistrovalo se 13 čtenářů z toho 3 do 15 let a půjčili si celkem 472 knih.

 

2016

Metodička do knihovny nakoupila, po odborném zpracování předala 5 nových knih a zkontrolovala knihovnu při metodické návštěvě. V průběhu roku 3 výměnné soubory, 184 knih v hodnotě 43. 371,-. Zaregistrovalo se 16 čtenářů z toho 6 do 15 let a půjčilo si 444 knih.

 

2015

Knihovnice paní Marie Janáková pracuje standardně. Do knihovny metodička nakoupila, po odborném zpracování předala 5 nových knih a zkontrolovala knihovnu při metodické návštěvě.

 V knihovně se pravidelně schází Svaz žen. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách dačického mikroregionu. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Výměnné soubory si knihovnice odváží sama. V průběhu roku 3 výměnné soubory, 150 knih v hodnotě 32. 917,-.

 

 2014

 Proběhla revize fondu. V tomto roce doplnění knihovního fondu o 248 knih z konce monopolu (odpisy ze střediskového fondu Městské knihovny v  Dačicích). Zaregistrovalo se 20 čtenářů, z toho 5 do patnácti let. Vypůjčeno 437 knih. Dodány 3 výměnné soubory se 185 knihami v hodnotě 37 000,- Kč.

 

2013

Metodička při aktualizaci fondu vyřadila 467 titulů zastaralé beletrie a doplnila 64 knihami z konce monopolu (odpisy ze střediskového fondu). Paní knihovnice knihy odepsala a sepsala jejich seznam pro OÚ. Za polovinu sdružených financí metodička nakoupila a zpracovala 4 tituly. Paní knihovnice se zúčastnila porady a školení „Sociální sítě a bezpečnost Internetu“. V knihovně se pravidelně schází Svaz žen. Zaregistrováno 21 čtenářů, z toho 5 do patnácti let. Vypůjčeno 639 knih. Dodány 3 výměnné soubory s 231 knihami v hodnotě 48 000,- Kč.